16. – 17. 5. 6. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie Hotel Saffron, Bratislava

Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie vás srdečne pozýva na 6. konferenciu Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie, ktorá sa uskutoční v Hoteli Saffron, Bratislava.

Odborné príspevky sú vítané. 

6. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie

Termín:

16. – 17. máj 2024

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Pod záštitou:

Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Poplatky:
  • registrácia vopred – 50 €
  • na mieste 16. - 17. 5. 2024 – 80 €
  • rádiologický technik – 20 €
  • zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 180 €

Ceny sú s DPH.

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 31. januára 2024.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 2000 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Hlavné témy:

  • Brachyterapia
  • Kombinácia rádioterapie so systémovou liečbou
  • Oligometastatické ochorenie
  • Stereotaktická rádioterapia