Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav
Milí členovia SSLFB, 
 
prijmite od nás Vianočný pozdrav, kde nájdete malý darček pre vašich neatestovaných kolegov.   
 
Nezabudnite sledovať našu spoločnú stránku, ktorú Vás pozývame s nami tvoriť.
 
Povzbuďte kolegov k prihláseniu sa do SSLFB  (číslo 26) Clenska-prihlaska-SLS.doc (live.com) , ktorá nás reprezentuje v rámci EFOMPu. 
 
Tešíme sa na stretnutie s mnohými z vás v máji v Bratislave.