DÔLEŽITÉ Voľba prezidenta a členov orgánov SKIZP

DÔLEŽITÉ Voľba prezidenta a členov orgánov SKIZP

V tomto roku si členovia SKIZP voliť prezidentku/prezidenta Slovenskej komory iných
zdravotníckych pracovníkov (SKIZP) aj ostatných členov orgánov Slovenskej komory
iných zdravotníckych pracovníkov. Je to naša stavovská, profesijná organizácia.

Snem bude 25. novembra 2023 v Poprade, prihláste sa ako delegáti Snemu za svoj
región, pretože delegáti musia byť odsúhlasení regiónom na Snem a a regionálni
koordinátori navrhnite v časovom predstihu svojich zástupcov do orgánov komory.

Prosím navrhnite na funkciu hlavného odborníka za špecializačný odbor:
- klinická fyzika. Svoje návrhy zasielajte na skizp@nczisk.sk