4-Country Meeting on Particle Therapy

4-Country Meeting on Particle Therapy
Dvojdňové medzinárodné stretnutie zamerané na klinické aspekty terapie s ťažkými časticami a témy medzinárodnej spolupráce

Dňa 4. a 5. septembra 2023 sa odborníci z oblasti časticovej terapie z Maďarska, Slovenska, Slovinska a Rakúska zišli v Eisenstadte a Wiener Neustadte, Rakúsko. Dvojdňová udalosť mala za cieľ posilniť spoluprácu v oblasti časticovej terapie, sľubného odboru v liečbe rakoviny. Slovensko reprezentovali fyzici a lekári z NOÚ, VOÚ a OÚSA.

Konferencia zahŕňala rozmanitý program so širokým záberom tém. Odborníci preberali klinické aplikácie uhlíkových iónov, protonové indikácie pre dospelých a re-iradiáciu s ťažkými časticami. Taktiež sa venovali klinickej ceste pacienta k časticovej terapii, ktorá osvetlila proces výberu, schválenia a logistiky.

Významným momentom bolo celkové zhodnotenie stavu MedAustron Centra a jeho úlohy v posúvaní hraníc časticovej terapie. Diskutovalo sa aj o stave rádioterapie v každej zúčastnenej krajine, poskytujúc cenné poznatky o regionálnych postupoch.

Druhý deň podujatia, ktorý sa konal vo Wiener Neustadte, sa venoval medicínskej fyzike častíc a inovatívnym rádioterapeutickým technikám. Pre účastníkov bola pripravená exkurzia v zariadení MedAustron, kde mohli vidieť najmodernejšiu technológiu iontovej terapie na vlastné oči. V galérii si môžete pozrieť pár fotografií.

Konferencia zakončila diskusiou o translačnom výskume, zahŕňajúcom predklinické projekty, klinické štúdie a porovnávacie analýzy. Účastníci preskúmali nové klinické iniciatívy a indikácie pre časticovú terapiu, ako aj hodnotenie vplyvu liečby na kvalitu života pacientov.

4-Country Meeting on Particle Therapy sa ukázala ako neoceniteľná platforma pre výmenu poznatkov a vytváranie spoluprác, čo napomohlo posúvaniu hraníc onkológie v regióne. Podujatie odhalilo potenciál časticovej terapie a otvorilo cestu k budúcim prielomom v onkológii.