Prezentácia EFOMP

Prezentácia EFOMP
Špecializačný kurz SZU. MODUL 1

V dňoch 5.6. až 9.6.2023 sa organizoval na pôde OÚSA kurz špecializačného štúdia číslo 1. 

Kurzu sa zúčastnilo 28 nádejných budúcich expertov z radiačnej onkológie, rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny.

Súčasťou kurzu bola i podvečerná prezentácia aktivít EFOMP, SSLFB a grantov spojená s malým občerstvením a nezáväznou diskusiou.

Za občerstvenie ďakujeme občianskemu združeniu RadOnko, ktoré môžete finančným príspevkom alebo 2% z dane podporiť tu: http://radonko.sk/

Počas jedného týždňa mali mladí fyzici možnosť si vypočuť slovenských expertov. Prednášky boli nabité informáciami, program si môžete prezrieť na priloženom obrázku. 

Kurzu sa zúčastnili po prvý raz i spánkoví inžinieri z Martina. https://www.unm.sk/klinika-pneumologie-ftizeologie#ambulance-148

Prednášajúcim i účastníkom ďakujeme.

Zoznam prednášok a prednášajúcich:

Kurz špecializačného štúdia - Klinická fyzika -  5.-9. jún 2023 Onkologický ústav sv. Alžbety - blok S - poslucháreň "Pod pyramídou"


.