XLIV. Dní lekárskej biofyziky

XLIV. Dní lekárskej biofyziky
 31.5.-2.6.2023

Milé kolegyne, kolegovia a priatelia!

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že sme spustili webovú stránku XLIV. Dní lekárskej biofyziky, ktoré sa budú konať v dňoch 31.5.-2.6.2023 pri príležitosti 100. výročia založenia nášho pracoviska: www.44dlb.sk

 

Na stránke sa dozviete o mieste konania konferencie – Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej a v prípade vyčerpania ubytovacích kapacít v kongresovom centre Academia aj možnosti doplnkového ubytovania v okolitých hoteloch Kontakt, Horizont, Forton, Lesná. Uvedené hotely sa nachádzajú v blízkosti KC SAV Academia.

Ubytovanie si každý účastník konferencie zabezpečuje individuálne (odporúčam čo najskôr! – využite nižšie ceny pre SAV).

 

Upozorňujeme na dôležité termíny:

Registrácia účastníkov konferencie prostredníctvom registračného formulára  - do 24.4.2023

Zaslanie abstraktov – do 1.5.2023

Konferenčný poplatok na celú konferenciu uhradený do 1.5.2023 – 180,00 €

Konferenčný poplatok na celú konferenciu uhradený po 1.5.2023 alebo na mieste – 200,00 €

Zľavnený konferenčný poplatok na celú konferenciu (doktorandi, študenti) – 120,00 €  

Konferenčný poplatok pri jednodňovej účasti: 100,00 €

Platba konferenčného poplatku v mieste konania konferencie bude akceptovaná len v hotovosti (€) (nie je možné platiť kartou).

 

Bankové spojenie:

Banka: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2601571617/8330

IBAN: SK27 8330 0000 0026 0157 1617

BIC/SWIFT code: FIOZSKBAXXX

Špecifikácia platby/správa pre prijímateľa: 44DLB - "Vaše Priezvisko a meno"

 

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo špeciálnych požiadaviek nás môžete kontaktovať.

 

Organizačný výbor XLIV. DLB