11. konferencia lekárskej fyziky - Alpe Adria Medical Physics Meeting 2023


Milí kolegovia,

tohto roku sa uskutoční 11. konferencia lekárskej fyziky

Alpe Adria Medical Physics Meeting  2023

spolu so školou EFOMP
Termín: 19. 10. – 22. 10. 2023
Miesto:  Novi Sad, Srbsko

bližšie informácie na web stránke
https://aampm2023.pmf.uns.ac.rs
(pravidelne si ju kontrolujte kvôli aktualizáciám ☺)

Ak ste sa rozhodli aktívne prispieť, tak pre účely výberu abstraktu vyplňte formulár, týkajúci sa vašej vedeckej odbornosti:
https://forms.gle/TJEfmAMgdfQZCZWUA

Program