Pracovná návšteva prezidenta EFOMP

Pracovná návšteva prezidenta EFOMP
Dňa 24.1.2023 nás poctil návštevou prezident EFOMP Prof. Paddy Gilligan

Stretnutie sa uskutočnilo na Onkologickom ústave Svätej Alžbety. 

Diskusia bola obohacujúca. Paddy Gilligan prišiel s mnohými zlepšujúcimi návrhmi pre medicínskych fyzikov na Slovensku. 

Agenda návštevy: 

1.       EFOMP and current plans overview 30 mins + 15 mins discussion

2.       Slovak MP activities and overview 30   + 15 mins discussion

3.        Moving forward together : EFOMP and Slovak society discussion 30 mins

4.       Meeting summary and actions

 

Účastníci: 

Miroslava Dobroňová, Jozef Grežďo, Marek Chmelík 

We are looking forward to the cooperation. Tešíme sa na spoluprácu.