II. Komárňanská onkologická konferencia

II. Komárňanská onkologická konferencia
V dňoch 1. až 2.12.2022 sa uskutočnila úspešná II. Komárňanská onkologická konferencia.

V dňoch 1. až 2.12.2022 sa uskutočnila úspešná II. Komárňanská onkologická konferencia s osobitnou sekciou klinickej fyziky. 

Počas celej konferencie vládla priateľská atmosféra, ktorá bola doplnená nádherným spoločenským večerom. 

Ďakujem kolegom z Komárna za perfektnú organizáciu a prezentujúcim za prednášky na vysokej úrovni.

Program na sitahnutie: 221202-onko-konferencia.pdf (agel.sk) 

V doposledného miesta zaplnenej prednáškovej miestnosti si mali možnosť účastníci vypočuť nasledujúce prednášky: 

Adaptívna rádioterapia s podporou umelej inteligencie
Jasenčak M., Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice

Rádiobiologické modelovanie predikcie reziduálnych tolerančných dávok na OaR pri re–ožarovaní
Matula P., Končik J., Jasenčak M., Východoslovenský onkologický ústav, a.s.,Košice

Klinické skúsenosti so SGRT
Dupkalová D., Národný onkologický ústav, Bratislava

Použitie systému ExacTrac Dynamic pri ožarovaní prsníka v hlbokom nádychu
Zgola M., Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice

Manažment plánovania ožarovacích plánov po predchádzajúcej rádioterapii na inom RT pracovisku
Lojko D., Nemocnica AGEL Komárno s.r.o

Úloha klinického fyzika pri zabezpečení bezpečnosti MRI prostredia
Chmelík M., Fakulta zdravotníckych odborov PU, Prešov

myQA SRS detector
Nachtmann R., Amedis s.r.o., Bratislava

Kraniospinálne ožiarenie detí technikou VMAT
Pupalová J., FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Prehľad možností spolupráce vyplývajúcich z členstva v Európskej federácii medicínskych fyzikov (EFOMP)
Dobroňová M., Národný onkologický ústav, Bratislava

Fletcher vs. Venezia aplikátor – porovnanie v praxi
Vojtek V., Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice

Dicom Studio – nástroj nielen na portálovú dozimetriu
Bednář V., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Plánovanie modulovanej rádioterapie v (ne)štandardných situáciách – tipy a triky do praxe
Lojko D., Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

Špecifiká QC pri SRCH a fSRT
Grežďo J., Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., Bratislava

Virtualizácia onkologického informačného systému MOSAIQ
Pál J., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Spinálna stereotaktická rádioterapia so systémom ExacTrac Dynamic
Olejár M., Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice

Modernizácia rádioterapeutického pracoviska v Banskej Bystrici
Pupalová J., FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica


Súčasťou konferencie bolo i pracovné stretnutie klinických fyzikov na Slovensku.


Diskusia o špecializačnom štúdiu klinických fyzikov
Grežďo J., Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., Bratislava

Info o projekte autokontúrovacieho softvéru pre slovenské RT pracoviská
Jasenčak M., Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice

Info o plánovanom projekte dozimetrického auditu na slovenských RT pracoviskách
Grežďo J., Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., Bratislava
Zgola M., Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice


Info o zmene legislatívy (296/2010, 578/2004) a potreba definovania kompetencií fyzika pre MZ SR
Jasenčak M., Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice
Krkošek A., Fakultná nemocnica Nitra
Diskusia

Členstvo a úloha Komory (SKIZP)
Jasenčák M., Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice
Trechová M., Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
Krkošek A., Fakultná nemocnica Nitra