Odišiel Ing. Bohuslav Pleško

Odišiel Ing. Bohuslav Pleško

Slovenská spoločnosť lekárskej fyziky a biofyziky SLS so zármutkom oznamujú, že dňa 29.8.2020 nás navždy opustil Ing. Bohuslav Pleško.

Česť jeho pamiatke !!!

ŽIvotopis Bohuslav Pleško