Slovenská spoločnosť lekárskej fyziky a biofyziky je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti

Združuje fyzikov

pôsobiacich v medicíne a ďalšie fyzické a právnické osoby so záujmom o klinickú fyziku a jej rozvoj. Spoločnosť vznikla predovšetkým preto, aby hájila profesijné záujmy klinických fyzikov pracujúcich v zdravotníctve, podporovala výučbu, výskum a vývoj v oblasti lekárskej fyziky a podieľala sa na zvyšovaní úrovne vedomostí svojich členov.

Je národným reprezentantom

Slovenskej republiky v Európskej federácií organizácií lekárskej fyziky (EFOMP).

Riadiacim a výkonným orgánom je sedemčlenný Výbor :

  • Mgr. Jozef Grežďo, PhD.
  • RNDr. Soňa Kováčová, CSc.
  • doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc. - podpredseda
  • doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD. - predseda
  • Ing. Anton Krkošek
  • doc. RNDr. Pavol Matula,CSc.
  • Ing. Pavelková Jana, CSc. - vedecký sekretár

Kontrolným orgánom je trojčlenná Dozorná rada :

  • Ing. Anna Križanová, PhD.
  • Prof. MUDr. Ján Jakuš, PhD.
  •  Ing. Bohuslav Pleško

Stanovy spoločnosti nájdete TU