Slovenská spoločnosť lekárskej fyziky a biofyziky je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti

Združuje fyzikov

pôsobiacich v medicíne a ďalšie fyzické a právnické osoby so záujmom o klinickú fyziku a jej rozvoj. Spoločnosť vznikla predovšetkým preto, aby hájila profesijné záujmy klinických fyzikov pracujúcich v zdravotníctve, podporovala výučbu, výskum a vývoj v oblasti lekárskej fyziky a podieľala sa na zvyšovaní úrovne vedomostí svojich členov.

Je národným reprezentantom

Slovenskej republiky v Európskej federácií organizácií lekárskej fyziky (EFOMP).

Riadiacim a výkonným orgánom je sedemčlenný Výbor :

  • Elena Cocherová
  • Miroslava Dobroňová
  • Jozef Grežďo - podpredseda
  • Marek Chmelík
  • Kristína Kontrišová
  • Katarína Kozlíková - predseda
  • Anton Krkošek

Kontrolným orgánom je trojčlenná Dozorná rada :

  • Gabriel Králik 
  • Anna Križanová - predseda
  • Jozef Kumca 

Stanovy spoločnosti nájdete TU