Slovenská lekárska spoločnosť

026 Spoločnosť lekárskej fyziky a biofyziky SSLFB

Meno Titul Mesto
Bielická Zuzana RNDr. Bratislava
Cibiková Jana RNDr. Horná Poruba
Cocherová Elena Ing., PhD. Bratislava
Čarnická Slávka RNDr., PhD. Zlaté Moravce
Dovinová Ima RNDr., PhD. Bratislava
Ferencová Elena doc., RNDr., CSc. Bratislava
Filipová Mária Ing. Bratislava
Fríbertová Mária Mgr. Bratislava
Fukerová Jatyová Dagmar Mgr. Bratislava
Grežďo Jozef Mgr., PhD. Bratislava
Jakubíková Lucia RNDr. Nová dedina, okr. Levice
Jakuš Ján Prof., MUDr., DrSc. Martin
Kalinová Jana RNDr. Michalovce
Kollárik Vladimír MUDr. Banská Bystrica
Kontrišová Kristína RNDr. Bratislava
Kováčová Soňa RNDr., CSc. Bratislava
Kozlíková Katarína doc., RNDr., Mge., CSc. Bratislava
Králik Gabriel doc., RNDr., PhD. Bratislava
Králová Eva RNDr., PhD. Bratislava
Križanová Anna Ing., PhD. Stupava
Krkošek Anton Ing. Cabaj-Čapor
Kunca Jozef Ing. Košice
Laginová Viera RNDr., CSc. Bratislava
Lajdová Ingrid RNDr., PhD. Bratislava
Lojko Dalibor Ing. Bratislava
Malá Martina MUDr. Bratislava
Matula Pavol doc., RNDr., CSc. Košice
Metke Drahotín MUDr. Bratislava
Pavelková Jana RNDr., CSc. Bratislava
Piatnicová Darina RNDr. Prešov
Pleško Bohuslav Ing. Trenčín
Poláková Kristína RNDr., PhD. Nové Zámky
Stránsky Albert Prof., MUDr., CSc. Martin
Szathmary Vavrinec RNDr., CSc. Bratislava
Záborská Zdenka RNDr. Martin
Zahradník Ivan RNDr., CSc. Bratislava