Nová dimenzia ožarovania onkologických pacientov

Nová dimenzia ožarovania onkologických pacientov
Systém TrueBeam je nejnovším výsledkom práce vývojových laboratórií firmy Varian Medical Systems a najvyšším stupňom v produktovej rade lineárnych urýchľovačov firmy Varian.

Systém TrueBeam je nejnovším výsledkom práce vývojových laboratórií firmy Varian Medical Systems a najvyšším stupňom v produktovej rade lineárnych urýchľovačov firmy Varian. Vývoj TrueBeam bol založený na celkom novej sofistikovanej architektúre a myšlienke vytvorit systém so skutočnou integráciou a automatizáciou procesov zobrazovania a ožarovania, ktorý by súčasne poskytol dokonalé riadenie pre moderný lineárny urýchľovač.

TrueBeam = riešenie bez kompromisov pre

IGRT, IMRT, extra a intrakraniálny Image guided SRS/SRT, RapidArc™, Gated RapidArc™.

výhradný zástupca firmy Varian Medical Systems v Slovenskej a České republike pre oblasť zdravotníckej techniky v obore rádioterapie a ďalších svetových výrobcov zariadení pre podporu rádioterapie.

Mlynská 10, 921 01 Piešťany

Tel.: 033 7744230-1
Fax: 033 7621419
amedis.py@amedis.sk
www.amedis.sk

Bobkova 786, 787, 198 00 Praha 9

Tel: 281 918 191
Fax: 281 917 500
sales@amedis.cz
www.amedis.cz