Slovenská spoločnosť lekárskej fyziky a biofyziky Slovenskej lekárskej spoločnosti
  • SSLFB SLS združuje fyzikov

    pôsobiacich v medicíne a ďalšie fyzické a právnické osoby so záujmom o klinickú fyziku a jej rozvoj...

  • Je národným reprezentantom

    Slovenskej republiky v Európskej federácií organizácií lekárskej fyziky (EFOMP).

Aktuality +

Archív

SSLFB SLS

Slovenská spoločnosť lekárskej fyziky a biofyziky je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti